Συντήρηση & επισκευές κτιρίων

A5

Συντήρηση & επισκευές κτιρίων

Συντήρηση & επισκευές κτιρίων

Συντήρηση & επισκευές κτιρίων

Η ΔΙΑΚ, ως Διαχειριστής της Πολυκατοικίας σας, είναι υπεύθυνη για την επίλυση τυχών προβλημάτων που σχετίζονται με την εμφάνιση και την εύρυθμη λειτουργία του κτιρίου και του χώρου σας.

Πάντα μετά από συνεννόηση και συζήτηση με όλους τους ιδιοκτήτες και ενοικιαστές της πολυκατοικίας ή του εκάστοτε κτιρίου, ακολουθείται η διαδικασία επαλήθευσης κατά το πρότυπο EN ISO 9001:2008

Το πρότυπο EN ISO 9001:2008 το τηρούμε κατόπιν πιστοποίησης και συνεργασίας μας με την TÜV AUSTRIA HELLAS ακολουθώντας τις κάτωθι ενέργειες:

  • Έγγραφη υπόδειξη συνιδιοκτήτη για την βεβαίωση του έργου
  • Έγγραφη τεχνικο-οικονομική προσφορά πριν από οποιαδήποτε ενέργεια
  • Ενυπόγραφη ανάθεση από επιτροπή ελέγχου δαπανών
  • Παρακολούθηση και παραλαβή του έργου με διασφάλιση ποιότητας – εγγύησης

Ειδικότερα, οι εργασίες που αναλαμβάνουμε:

  • Βάψιμο / φρεσκάρισμα τοίχων
  • Μικροεπισκευές (αλλαγή λαμπτήρων, υαλοπινάκων, ηλεκτρονικού εξοπλισμού κτλ)
  • Ηλεκτρολογικές εργασίες
  • Υδραυλικές εργασίες
  • Ανακαινίσεις

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του τεχνικού τμήματος της εταιρείας μας στην διεύθυνση www.polismichaniki.gr

E98A65EA
Ελαιοχρωματισμοί
building-maintenance-personnel
Μονώσεις
mikroep
Μικροεπισκεύες